Çocuklarda Asperger Sendromu

Çocuklarda asperger sendromu; sosyal ilişkilerde çocuklarda iletişim sıkıntısı meydana getiren gelişim bozukluğu durumudur. Sosyal alandaki iletişim sorunları asperger sendromunu yaşayan çocuklarda; arkadaşlardan, insanlardan uzak bir hayat geçirmesine sebep olmaktadır.

Asperger Sendromunun Otizm İle Benzerlikleri Nelerdir?

  • Belirli bir düzenden hoşlanırlar.
  • Değişiklikleri sevmezler.
  • Arkadaşlık kurmada büyük sıkıntı çekerler.
  • Yüksek duyarlılık içerisindelerdir. (Ses, koku, ışık vb.)

Asperger sendromunun sonradan gelişen bir psikolojik bir durum mu yoksa genetik bir sorun mu olduğu henüz bilinmemektedir. Bu sendromun bulguları zamanla düzelebilmektedir. Belirtiler geniş yelpazelidir. Çocuğun yaşadığı ortamlara ve durumlara göre bazı belirtiler çok belirgin ya da çok pasifize edilmiş olabilmektedir.

Asperger Sendromunun Belli Başlı Belirtileri

  • Bu sendromu yaşayan çocuklar empati kurabilme becerisinden yoksundurlar. Sosyal ilişkilerinin olumlu ya da olumsuz gittiğini ölçüp tartma ve ona göre rota belirleme konusunda sıkıntı yaşarlar. Bu durum, çocuğun çevresinde arkadaş olarak kabul görülmemesine neden olur.
  • Göz göze gelmekten kaçarlar. Mimikleri doğru belirleyemezler. Örneğin cenaze ortamında gülmek gibi…
  • İlgi alanları diğer kişilere göre çok farklıdır. Sosyal ilişkiler pasifize olduğundan ilgi duyduğu alanlarda sıra dışı şekilde uzmanlaşma göstermektedir.
  • Düzeni severler ve düzenin bozulmasından hoşlanmazlar.
  • Yürüyüş, konuşma, yemek yeme, mimik kullanımı göze batar derecede sıra dışıdır.

Asperger sendromu zamanla hafiflese bile çocukluktan erişkinliğe kadar izleri mutlaka görülmektedir. Otizmden çok farklıdır. Zeka gelişiminde herhangi bir sıkıntı yoktur. İlginç avantajları da vardır. Örneğin diğer kişilerden daha sıra dışı ilgi alanları vardır. Detaycı düşünme yeteneklerini yaşamları boyunca geliştirdiklerinden toplumda göze çarpan buluşlara imza atabilmektedirler. Kariyer ve başarı yolunda olumlu sonuçlar alabilme ihtimalleri çok yüksektir.

Asperger Sendromu Tedavisi

Asperger sendromlu çocukların yaşadığı belirtileri inaktive etmek ya da geliştirmek maksadı ile açılmış bazı okullara başvurmak önemlidir. Bu okullar çeşitli gruplar ve stratejiler ile çocukları sosyal açıdan eğitmekte ve hayata hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.

Yazar: Admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir